Cauta

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

Direcţia Judeţeană de Statistică
Direcţia Judeţeană de Statistică Ialomiţa
Adresa: Ialomiţa, Slobozia, str. Aleea Parcului bl.B2, parter
INS oferă acces gratuit la baza de date TEMPO - online din data de 15 aprilie 2014.
Telefon: 0243234854 / 0243214554 / 0243216305
Fax: 0243213707 / 0243216305

Email: tele@ialomita.insse.ro
Program de lucru: 8.30 - 16.30
Calendarul conferinŢelor de presă - INS
Principalii indicatori lunari - INS
Catalog PublicaŢii Şi Servicii Statistice 2014
ABONAMENTE PUBLICAŢII 2014
ANUNŢ PRIVIND CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE - CONSILIER ASISTENT
BIBLIOGRAFIE CONCURS: 1 2 3 4 5
(descarcati toate fisierele atasate si apoi dezarhivati incepand cu primul)
BAZE DE DATE STATISTICE
INDICELE PRETURILOR DE CONSUM
BAZA DE METADATE
NOMENCLATOARE STATISTICE
INDICATORI DE DEZVOLTARE DURABILA
SISTEMUL DE INTEROGARE RPL 1992 SI 2002
TEMPO-ONLINE - SERII DE TIMP
PUBLICAŢII STATISTICE
BULETIN STATISTIC LUNAR
Revista Română de Statistică
eDemos – Sistem informaţional statistic in profil teritorial
PODCA - Proiect implementat de INS
„Imbunataţirea capacitaţii administratiei publice de masurare a performantelor administrative – baze de date, metodologii, instrumente de modernizare si standardizare a tehnicilor de raportare statistica si de caracterizare a performantelor administratiei publice” - Cod SMIS 26932 - Proiect selectat in cadrul Programului Operational "Dezvoltarea capacitatii administrative 2007-2013" INOVATIE IN ADMINISTRATIE
© 1998 - 2014 INS, Direcţia Judeţeană de Statistică Ialomiţa
Reproducerea conţinutului acestui website, integral sau parţial, în formă originală sau modificată, precum şi stocarea într-un sistem de regăsire sau transmiterea sub orice formă şi prin orice mijloace sunt interzise fără autorizarea scrisă a Directiei Judetene de Statistică Ialomita. Utilizarea conţinutului acestui website, cu titlu explicativ, în articole, studii, cărţi este autorizată numai cu indicarea clară şi precisă a sursei.