Agricultură

Suprafaţa cultivată cu principalele culturi

Fondul funciar, după modul de folosinţă la 31 decembrie

Producţia ramurii agricole

Producţia agricolă vegetală, la principalele culturi

Producţia medie la hectar la principalele culturi

Suprafaţa viilor pe rod

Producţia totală de struguri

Producţia medie de struguri la hectar

Producţia totală de fructe

Efectivele de animale (la 1 decembrie)

Producţia agricolă animală

Parcul de tractoare şi maşini agricole principale din agricultură, la 31 decembrie