Forţa de muncă

 

Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale conform CAEN Rev 2

Efectivul de salariaţi , pe activităţi ale economiei naţionale conform CAEN Rev 2

Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale conform CAEN Rev 2

Şomeri înregistraţi şi rata şomajului în judeţul Ialomiţa