Populaţia

POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU

Populaţia după domiciliu la 1 ianuarie pe grupe de vârstă, sexe, medii de rezidenţă

Populaţia după domiciliu la 1 ianuarie pe sexe şi localităţi

Populaţia după domiciliu la 1 iulie pe grupe de vârstă, sexe şi medii de rezidenţă

Populaţia după domiciliu la 1 iulie pe sexe şi localităţi

Populaţia şi densitatea populaţiei la recensăminte

MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI

NATALITATE

Născuţi vii pe sexe şi medii de rezidenţă

Născuţi vii pe grupe de vârstă ale tatălui şi grupe de vârstă ale mamei

Născuţi vii pe judeţe şi localităţi

Născuţi vii cu reşedinţa obişnuită în România pe sexe şi medii de rezidenţă

Născuţi vii cu reşedinţa obişnuită în România pe judeţe şi localităţi

Rata de natalitate pe medii de rezidenţă

Rata de natalitate pentru născuţii – vii cu reşedinta obişnuită în România pe medii de rezidenţă

Rata de fertilitate pe medii de rezidenţă, grupe de vârstă ale mamei

Rata de fertilitate pentru născuţii-vii cu reşedinţa obişnuită în România pe medii de rezidenţă , grupe de vârstă ale mamei

MORTALITATE

Născuţi morţi pe judeţe şi localităţi

Născuţi morţi pe medii de rezidenţă

Născuţi morţi cu reşedinţa obişnuita în România pe medii de rezidenţă

Decedaţi pe medii de rezidenţă

Decedaţi cu reşedinţa obişnuită în România pe sexe şi localităţi

Mişcarea naturală a populaţiei, pe medii

Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstă

Durata medie a vieţii, pe sexe

Migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului, pe medii