Populaţia

Populaţia şi densitatea populaţiei la recensăminte

Populaţia după domiciliu, pe sexe şi medii, la 1 iulie

Populaţia după domiciliu, pe grupe de vârstă, la 1 iulie

Mişcarea naturală a populaţiei, pe medii

Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstă

Durata medie a vieţii, pe sexe

Migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului, pe medii