Nivel național
I. INDUSTRIE
 
1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE
- serie brută - (%)
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 1.I-31.VIII.2019
faţă de
1.I-31.VIII.20182)
2018 2019
aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul.1) aug.2)
Total ţară 103,8 100,6 103,5 102,5 99,2 100,1 101,9 99,8 101,5 100,3 93,7 97,0 93,0 98,4
Industrie extractivă 96,9 95,5 96,9 99,5 91,3 101,1 98,5 101,3 107,8 97,7 92,1 92,6 91,0 97,6
Industrie prelucrătoare  104,2 101,0 104,2 103,0 99,4 99,4 103,0 101,2 101,6 99,8 92,7 97,6 93,4 98,5
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 104,5 99,7 101,9 100,3 101,5 103,5 97,0 91,5 98,2 105,7 102,8 94,4 91,0 97,8
1) Date rectificate
2) Date provizorii
2. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ) (%) luna corespunzătoare din anul precedent = 100 1.I-31.VIII.2019
faţă de
1.I-31.VIII.20182)
2018 2019
aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai  iun. iul.1) aug.2)
Total ţară 108,6 107,9 113,3 109,3 102,8 103,6 112,0 104,6 109,9 107,8 100,2 107,2 101,2 105,8
1) Date rectificate
2) Date provizorii
3. INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ) (%) luna precedenta = 100
2018 2019
aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai  iun. iul.1) aug.2)
Total ţară 100,63 100,27 101,18 99,25 99,79 100,62 100,89 100,88 100,62 100,06 99,23 100,74 99,69
1) Date rectificate
2) Date provizorii
II. COMERŢ INTERIOR. SERVICII
4. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI *) PENTRU COMERŢUL CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPŢIA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR
-
serie brută - (%)
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 1.I-31.VIII.2019
faţă de
1.I-31.VIII.20182)
2018 2019
aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai  iun. iul.1) aug.2)
Total ţară 101,5 102,7 106,6 107,0 104,0 107,4 109,3 108,7 107,3 104,1 105,0 107,8 106,7 107,0
Cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 106,2 104,5 105,6 105,0 104,7 105,3 104,0 100,6 110,0 104,1 104,7 105,8 105,1 104,9
Cu vânzare predominantă de produse nealimentare 103,7 101,4 104,9 108,8 104,1 110,2 113,1 111,8 107,5 108,6 107,9 108,6 104,2 108,8
1) Date rectificate
2) Date provizorii
*) Fără TVA
5. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI *) PENTRU COMERŢUL CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI A MOTOCICLETELOR
- serie brută - (%)
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 1.I-31.VIII.2019
faţă de
1.I-31.VIII.20182)
2018 2019
aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai  iun. iul.1) aug.2)
Total ţară 101,1 96,3 104,0 107,6 106,4 105,9 105,0 106,3 105,5 109,7 106,8 110,2 107,8 107,3
Comerţul cu autovehicule 106,4 102,4 109,6 113,4 116,6 105,9 98,2 103,9 106,4 111,3 107,1 109,2 110,7 106,9
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 84,3 80,8 82,8 93,9 89,6 106,9 103,9 100,9 104,6 101,6 105,2 112,0 108,3 105,4
Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule 99,0 91,3 102,9 102,7 91,8 104,8 118,9 111,9 102,3 108,9 106,3 110,9 102,0 108,0
Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor 147,0 150,7 156,5 143,5 151,7 132,2 154,8 176,5 150,3 141,0 118,5 128,1 122,8 137,8
1) Date rectificate
2) Date provizorii
*) Fără TVA
6. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI *) PENTRU SERVICII DE PIAŢĂ PRESTATE POPULAŢIEI
- serie brută - (%)
luna corespunzătoare din anul precedent = 100 1.I-31.VIII.2019
faţă de
1.I-31.VIII.20182)
2018 2019
aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai  iun. iul.1) aug.2)
Total ţară
    din care:
105,1 107,4 106,6 108,8 105,6 115,1 118,7 118,0 114,2 115,7 113,4 106,3 109,5 113,4
Hoteluri şi restaurante 104,2 111,5 113,7 118,5 117,2 120,6 126,8 131,6 124,3 123,0 124,6 112,5 110,9 120,8
Jocuri de noroc şi alte activităţi recreative 102,0 103,9 97,8 100,1 91,2 105,9 112,5 103,2 108,1 109,4 100,4 100,3 112,6 106,5
Activităţi ale agenţiilor turistice şi ale tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 112,6 95,7 92,4 84,4 94,7 112,0 96,0 90,7 80,0 90,7 84,4 85,9 95,5 91,0
Coafură şi alte activităţi 125,8 118,2 120,2 118,2 94,8 106,6 126,3 121,7 133,3 119,2 114,8 108,6 104,1 116,2
Spălarea, curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 86,7 87,0 103,4 110,4 101,6 111,9 109,1 104,3 120,2 119,8 124,3 123,0 119,4 116,4
1) Date rectificate
2) Date provizorii
*) Fără TVA
III. COMERŢ INTERNAŢIONAL
7. COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI
 (mii euro)
20181) 2019
iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian.2) feb.2) mar.2) apr.2) mai 2) iun.2) iul.3) 1.I-31.VII3)
Exporturi FOB 5900566 5132966 5839969 6337500 5941476 4604079 5508764 5891206 6129654 5532694 6271066 5560052 5841108 40734544
Importuri CIF 7172815 6532357 6813333 8227045 7509257 6320021 6781204 7046416 7424493 6921514 7754183 6689959 7596596 50214364
Sold FOB/CIF -1272249 -1399391 -973364 -1889545 -1567781 -1715942 -1272440 -1155210 -1294839 -1388820 -1483117 -1129907 -1755488 -9479820
1) Date provizorii; 2) Date revizuite; 3) Date estimate
IV. TURISM
8. SOSIRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ - (număr) 2018 2019
aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai1) iun.1) iul.1) aug.
Total ţară, din care: 1848953 1298367 1069154 917737 816821 758439 758826 800361 885822 1103937 1308897 1651335 1869383
Hoteluri 1248287 925113 770569 672996 565759 530662 541641 588955 631838 794524 936353 1126774 1252161
Moteluri  36222 26349 23768 19906 17885 16839 16546 18936 20948 23410 27281 31656 34081
Vile turistice 76978 42426 32337 26847 28369 26294 24445 23599 29044 33658 40834 68884 79375
Cabane turistice 25687 15295 10839 8228 10514 11207 9857 7972 8561 10860 13692 19910 23115
Pensiuni turistice  160159 119779 102846 88133 86662 80188 78883 77079 88020 101688 112051 138928 164459
Pensiuni agroturistice  179474 114869 90225 70183 79950 68469 63095 57876 73661 97876 114971 157523 189009
Notă: Cercetarea statistică referitoare la „Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare” se adresează tuturor structurilor de primire cu o capacitate de cazare turistică de minim 10 locuri-pat.1) Date rectificate
9. ÎNNOPTĂRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ - (număr) 2018 2019
aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai1) iun.1) iul.1) aug.
Total ţară, din care: 4950941 2981911 2297351 1959759 1641020 1472761 1496516 1519148 1764779 2162490 2993412 4407335 5057673
Hoteluri 3589442 2255445 1759715 1519729 1157177 1043767 1086208 1148263 1290838 1592404 2259137 3197580 3604181
Moteluri  58558 41823 38935 33245 29191 25534 26020 30561 33092 38102 41602 48005 54702
Vile turistice 215626 96901 64806 51327 54344 51253 47803 40147 54659 65315 87922 188364 225470
Cabane turistice 45363 26891 17611 13704 20518 21176 18801 13671 14595 19195 23536 34718 40663
Pensiuni turistice  33401 218601 179399 152704 163263 149020 145914 132671 156739 178638 204467 274733 323911
Pensiuni agroturistice  368262 215977 162562 128494 164612 132485 122468 103397 147406 183167 226866 332850 395723
Notă: Cercetarea statistică referitoare la „Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare” se adresează tuturor structurilor de primire cu o capacitate de cazare turistică de minim 10 locuri-pat.1) Date rectificate
10. INDICII DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE (%) 2018 2019
aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug.
Total ţară  51,5 36,9 33,1 30,0 24,5 23,4 26,3 24,0 27,8 30,3 35,7 45,8 52,1
Notă: Cercetarea statistică referitoare la „Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare” se adresează tuturor structurilor de primire cu o capacitate de cazare turistică de minim 10 locuri-pat.
V. PREŢURI
11. INDICII PREŢURILOR DE CONSUM AL POPULAŢIEI (%) luna precedenta = 100
2018 2019
aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug.
Total ţară  100,28 100,47 100,52 99,87 100,16 100,83 100,79 100,49 100,61 100,46 99,77 99,80 100,06
Mărfuri alimentare 99,83 100,83 100,61 99,73 100,67 101,30 101,27 100,48 100,68 100,79 99,53 99,34 99,71
Mărfuri nealimentare 100,66 100,32 100,52 99,87 99,82 100,63 100,57 100,54 100,53 100,20 99,76 99,98 100,22
Servicii 100,13 100,26 100,35 100,11 100,15 100,57 100,55 100,40 100,72 100,55 100,17 100,10 100,25
VI. FORŢĂ DE MUNCĂ
12. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT (lei) 2018 1) 20191)
aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug.
Total ţară  4449 4482 4532 4658 4938 4837 4819 5050 5105 5078 5127 5091 4981
Agricultură, silvicultură şi pescuit 3519 3542 3537 4236 4206 3693 3746 3835 4004 3914 4015 4125 4031
Industrie 4043 4080 4109 4276 4561 4279 4219 4503 4604 4563 4626 4630 4507
Construcţii 3335 3341 3401 3450 3586 3771 3810 3887 3970 3944 3995 4069 4000
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 3816 3788 3843 3966 4282 4071 4092 4357 4351 4364 4280 4315 4250
Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 3797 3809 3838 3834 4222 4071 3976 4094 4197 4193 4319 4234 4275
Transporturi pe apă 4766 4603 4639 4790 4951 4713 4733 4936 5267 5091 4927 5091 5316
Transporturi aeriene 9236 9164 9186 9051 8951 9079 8747 8784 9034 9022 9094 9196 9149
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport  5632 5527 6052 5926 8219 6285 5929 5994 6503 6294 6259 6700 6245
Activităţi de poştă şi de curier 3163 3153 3224 3406 3447 3406 3393 3462 3513 3479 3433 3468 3449
Hoteluri şi restaurante 2573 2589 2607 2629 2744 2934 2884 2895 3012 2964 2977 3042 3050
Informaţii şi comunicaţii 8486 8614 8519 8915 9271 8854 8838 9524 9320 8983 9268 9287 9020
Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 7830 7827 7981 8176 10090 8082 8194 8895 10156 10272 8809 9317 8498
Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii, cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale 8090 8141 8376 8243 9161 9436 8898 10106 11174 9252 9082 9154 8799
Tranzacţii imobiliare 3967 4013 3988 4012 4638 4257 4044 4320 4640 4517 4691 4424 4413
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, din care: 5965 6032 6091 6179 6715 6536 6624 7505 6969 6969 7133 7127 6991
Cercetare-dezvoltare  6783 6992 6994 7369 7406 6755 6964 7224 7437 7521 7759 7870 7735
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public*)  7164 7176 7206 7318 7343 7805 7924 7959 7998 8065 8246 8133 7955
Învăţământ 4475 4622 4825 4879 5003 5506 5569 5740 5640 5786 6009 5354 5210
Sănătate şi asistenţă socială 5911 5928 5950 5985 6102 6302 6223 6316 6354 6364 6475 6408 6311
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 3800 3895 3869 3990 4265 4354 4363 4423 4615 4479 4657 4543 4455
Alte activităţi de servicii 3076 3068 3076 3091 3247 3271 3278 3321 3446 3394 3375 3441 3423
1) Date operative
*) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.
Nota 1: Datele lunare privind câştigul salarial mediu brut sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2019, eşantionul cuprinde, pe total țară, circa 23.500 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 89,65% din numărul total al salariaţilor din acest sector.
Nota 2: Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului și, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial nominal. În consecință, indicatorul „câştig salarial mediu brut lunar” produs şi diseminat începând cu luna de referinţă ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare anului 2018. Aceste prevederi legale nu influenţează comparabilitatea datelor pentru seriile de „câştig salarial mediu net lunar.”
13. EFECTIVUL SALARIAŢILOR DIN ECONOMIE, la sfârşitul perioadei (mii persoane) 2018 1) 20191)
aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug.
Total ţară  4939,8 4943,2 4946,8 4949,4 4930,4 4960,3 4971,7 4978,6 4978,7 4979,5 4980,1 4987,8 4979,2
Agricultură, Silvicultură şi Pescuit 117,2 117,2 117,1 116,8 116,1 116,2 116,8 117,1 117,5 117,9 117,9 118,3 118,2
Industrie 1381,8 1378,9 1378,5 1377,6 1368,1 1375,6 1377,0 1375,8 1370,2 1366,1 1361,5 1362,6 1357,1
Construcţii 387,1 386,5 386,0 385,2 381,9 381,6 384,2 388,6 390,5 394,7 395,2 397,5 397,7
Servicii *) 3053,7 3060,6 3065,2 3069,8 3064,3 3086,9 3093,7 3097,10 3100,5 3100,8 3105,5 3109,4 3106,2
Notă: Datele lunare privind efectivul salariaților sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2019, eşantionul cuprinde, pe total țară, circa 23.500 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 89,65% din numărul total al salariaţilor din acest sector.
1) Date operative
*) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.
                   
14. NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI, la sfârşitul perioadei (mii persoane) 2018 2019
aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug.
Total ţară  302,6 296,8 290,2 289,6 288,9 289,6 288,6 278,1 261,9 254,6 257,6 262,0 264,4
Bărbaţi 169,0 164,6 159,2 158,1 159,7 161,7 161,1 154,2 144,9 140,3 140,7 141,7 142,2
Femei 133,6 132,2 131,0 131,5 129,2 127,9 127,5 123,9 117,0 114,3 116,9 120,3 122,2
Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
15. RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT, la sfârşitul perioadei (%) 2018 2019
aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug.
Total ţară  3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,0 2,9 3,0 3,0 3,0
Bărbaţi 3,6 3,5 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,2 3,0 2,9 3,0 3,0 3,0
Femei 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 2,9 3,0 3,0 3,1
Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
VII. INDICATORI SOCIALI
16. NUMĂRUL MEDIU ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ
A PENSIONARILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT
2018 2019
trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II1)
Numărul mediu al pensionarilor - mii persoane  4686 4680 4683 4688 4680 4670
Pensia medie – lei  1072 1073 1180 1180 1181 1187
1) Date provizorii
17. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI
(persoane cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România)
- date absolute - (număr)
2018 20193)
aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug.
   Născuţi-vii1) 16513 16827 15378 12937 12597 16969 12374 12559 12791 15992 14506 18523 18408
   Decedaţi1)  20387 19298 22856 21914 24439 26836 22110 22889 21351 21503 19871 20765 19776
   Spor natural1)  -3874 -2471 -7478 -8977 -11842 -9867 -9736 -10330 -8560 -5511 -5365 -2242 -1368
   Căsătorii2)  23287 19770 12501 7622 5700 5270 5287 6223 5259 12789 14338 16392 22617
   Divorţuri2)  1575 2281 3229 2860 2466 896 2360 2766 2213 2714 2431 2284 2770
   Decedaţi sub 1 an1)  92 112 100 98 95 104 83 104 104 89 105 112 107
1) Date semidefinitive; 2) Date definitive; 3)Date provizorii
VIII. ALŢI INDICATORI
18. ÎNMATRICULĂRI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE
CU PARTICIPARE STRĂINĂ LA CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS,
- în luna august 2019 -
Înmatriculări de societăţi comerciale
- număr -
Valoarea capitalului social total subscris exprimat în: 
Moneda naţională               
 - mii lei -
Valută
Dolari SUA EURO
Total țară 429 12560,3 2940385,9 2655190,1