CHELTUIELI CU PROTECŢIA SOCIALĂ A ŞOMERILOR

 

                                                 -   mii lei   -                                                                                                                                                                    

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

Total

Indemnizaţie de şomaj(şomeri cu experienţă în muncă)1)

Indemnizaţie de şomaj(şomeri fără experienţă în muncă) 2)

Cheltuieli pentru formare profesională

Plata absolvenţilor

Plăţi pentru stimularea  absolvenţilor

Plăţi pentru  şomeri care se angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj3)

Combaterea marginalizarii sociale4)

Plăţi pentru  stimularea mobilităţii forţei de muncă3)

Plăţi pentru  stimularea angajatorilor care încadrează şomeri din categoria defavorizaţi3)

Plăţi compensatorii efectuate în cadrul programelor de restructurare, privatizare şi lichidare

Alte cheltuieli

21173566

10477928

947835

169781

305921

27587

117975

198725

35000

976792

225754

7690268

21231696

11436544

1032427

108320

446797

23309

124451

155025

25000

695490

-

7184333

20925888

10609511

1162603

112790

487278

30873

149555

210511

16500

974684

-

7171583

18886888

9020928

862433

86120

361642

29496

169679

161902

20500

1008069

-

7166119

14933443

6976314

682812

98621

413072

27811

204558

85722

18000

1393337

-

5033196

 

1)  Indemnizaţia de şomaj acordată persoanelor aflate în şomaj ca urmare a pierderii locului de muncă , conform articolului 39 din Legea nr. 76/2002, precum şi  alte sume acordate în completarea veniturilor salariale ale angajaţilor conforrm articolului 72 din legea nr. 76/ 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare

2)   Indemnizaţia  de   şomaj   acordată  absolvenţilor  instituţiilor de   învătământ , conform  articolului  40 din Legea nr. 76/ 2002 , precum şi  alte sume  acordate   în   completarea   veniturilor  salariale ale  angajaţilor conform articolelor 72 – 73 din Legea nr. 76/ 2002   privind  sistemul asigurărilor pentru şomaj şi  stimularea ocupării  forţei  de  muncă  cu   modificările şi completarile ulterioare.

  3)    Alte categorii de cheltuieli conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare.

  4)      Conform Legii nr. 116/ 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.